Det är dina mål och din tid som styr uppläggen för din träning

Introduktion

Under vår introduktion går vi genom hur våra abonnemang fungerar. Vilka olika övningar och program som kan utföras. Hur träningsutrustningen fungerar och säkerheten runt den. Varför skivstångsträning är så effektivt.

  • Vilken personlig utrustning behövs.

  • Andningstekniker och rörlighet.

  • Fokus på teknik och säkert utförande.

Styrka

98

Rörlighet

93

Uthållighet

79

Fokus

92

ALLA HAR OLIKA MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Nybörjare
NybörjareProgram - S1
I första kursen Nybörjare går vi genom basövningarna ordentligt så att tekniken sitter rätt och att övningarna utförs säkert. Program som tränas benämns S1A, S1B, S1C osv – Mängdträning med basövningar för teknikutförande, balans och koordination. Skonsamt och läkande för muskel- och ledsystem Repetitionerna ligger på ca 15 st, vila mellan seten 1-2 minuter, programlängd 10 pass.
Medel
MedelProgram - S2
I kursen Medel fortsätter vi slipa tekniken för basövningarna och lägger till assisterande övningar. Program som tränas benämns S2A, S2B, S2C osv. – Hypertrofi, muskulär tillväxt som ökar nedbrytning och uppbyggnad av muskelproteiner. Här ligger fokus på att bygga upp volym och styrka. Repetitionerna ligger runt ca 10 st, vila mellan seten 1-2 minuter programlängd 10 pass.
Avancerad
AvanceradProgram - S3
På kursen Avancerad är fokus på maximal styrka. Program som tränas benämns S3A, S3B, S3C osv. – Med fler muskelceller som aktiveras förbättras koordinationen mellan musklerna och nervsystemet. Resultatet blir en förhöjd styrka utan påtaglig ökning av muskelmassan. Repetitionerna ligger på 5 st, vila mellan seten 3-5 minuter programlängd 10 pass
SIGN UP TODAY!

LYFT RÄTT – LYFT TYNGRE – BLI STARK